DEMİRKIRAT DEMOKRATLAR KONFEDERASYONU

Demokratlar Konfederasyonu, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ün “barışçıl siyaset felsefesi ve Menderes’in uluslararası politikadaki akılcı ve müttefik yaklaşımının” pragmatik olarak dış politikamızda ki yansımalarının daha faydalı olacağı kanaatindedir. Bu düşünceden hareketle Türk dış politikasının, partiler üstü bir anlayış ile bütün bir milletin müşterek geleceğini kapsayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini düşünür. Türk siyasi hayatının ve oluşumlarının sembol mihenk taşı olan ve toplum nazarında idamından bu yana artarak teveccüh gösterdiği Menderes’i, siyaset çıkarlara hapsetmeden Türkiye’nin genç nesillerine anlatmayı temel hedef seçmiştir. Demokrasimizin gelişmesine tartışılmaz bir şekilde katkısı olan ve bu anlayış uğruna, idam ile Türk milletinin gönlünden koparılmaya çalışılan, Adnan Menderes ve arkadaşlarının, demokrasi şehidi olduğu bilinci halkımıza her platformda anlatılacaktır.

Demokratlar Konfederasyonu olarak, ülkemizin gelişmesi için, Atatürk ve Menderes çizgisini ortak paydada birleştirip, bu misyonu toplumun bütün kesimleri ile paylaşmak, temel amaçlarımızdan biridir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların, etnik kökenine bakmaksızın kendini bu vatanın ortak paydası hisseden herkesi birleştiren, bütün unsurları kimlik ayrımı yapmadan, kucaklama düşüncesini esas alan bir düşünceye sahip sivil toplum örgütüdür. Bu yönüyle federasyonumuz, siyaset üstü bir düşünce hareketidir.

Demokratlar Konfederasyonu’nun bu ideali; bereketli Anadolu topraklarını besleyen bir ana damar ve tüm vatandaşları bütünleştiren bir çınar ağacı gibi her tarafa kök salacak; uzlaşma kültürünü, demokrasiyi, özgürlükleri, hoşgörüyü ve birlikte yaşama arzusunu topluma benimsetme noktasında çaba sarf edecektir.

Demokratlar Konfederasyonu, yakın tarihte Türkiye’nin önemli değerlerinden olan güçlü ve karizmatik lider kişiliği ile 1960’tan günümüze kadar, Türk halkının artarak devam eden ilgi ve sevgisini kazanan ADNAN MENDERES’ in ,demokrasiye verdiği önem nedeni ile siyaset üstü bir konuma gelmesi ,Türk halkının demokrasi ve özgürlüklere de verdiği önemi de göstermektedir. Bu hususta demokrasinin ve özgürlüklerin, topluma daha fazla benimsetilmesi hususundaki sorumluluğumuzu arttırmaktadır


©Demirkırat Demokratlar Konfederasyonu. Bütün Hakları Saklıdır.